energie audit

De belangrijkste stap is het uitvoeren van de Energie Audit in uw onderneming. Hierin wordt de informatie verzameld omtrent het huidige en het historische energieverbruik van de installatie en worden mogelijke energiebesparende maatregelen geïdentificeerd en verder uitgewerkt.

Het energieauditverslag beschrijft de vaststellingen van deze energieaudit. Deze resulteert in de rapportering van de weerhouden maatregelen (rendabele, studie- en potentieel rendabele) waarvoor een projectfiche toegevoegd wordt.

energiebeleidsverklaring

De energiebeleidsverklaring is een onderschrijving van het engagement van het management dat de onderneming werkt aan een optimale energie-efficiëntie. De energiebeleidsverklaring creëert het noodzakelijk draagvlak voor de implementatie van de energiebeheersmaatregelen. De tekst moet duidelijk, begrijpelijk en bondig zijn.

sensibilisering

Communicatie is samen met de opleiding de belangrijkste tool om medewerkers te sensibiliseren. Een belangrijk aspect bij sensibilisering is de kost van energie: medewerkers en management overtuigt men het best door energieverliezen uit te drukken in netto verlies in Euro of in een andere zinvolle en voor iedereen begrijpelijke eenheid.

besparing

Met energiemonitoring en analyse van uitschieters in bijvoorbeeld het consumptie- of weekdagenpatroon, wordt inzichtelijk waar het snelst besparingen te realiseren zijn. Er is bijvoorbeeld al 5-15% op energie te besparen, simpelweg door monitoring en 'good housekeeping'. Optimalisatie van bestaande installaties kan nog eens 25-30% aan energiebesparing opleveren.

Het beheersen van verbruikspieken kan flinke besparingen opleveren, bvb door Peak Shaving, kunt u zelfgekozen installatiedelen aftoeren of uitschakelen om boetes te voorkomen. Op deze manier realiseert u een nog grotere energiebesparing in uw gebouwen.