Subsidies bedrijven

we helpen je op weg

Bedrijven kunnen genieten van financiële ondersteuning indien zij investeren in rationeel energiegebruik of groene energie.

Tegemoetkomingen komen van verschillende instanties

  • de federale overheid
  • de Vlaamse overheid
  • de Vlaamse elektriciteitsnetbeheerders (opgelegd door de Vlaamse overheid)
  • in een beperkt aantal gevallen: gemeente- of provinciebestuur: informeer hiernaar!

Federale overheid

De belangrijkste tegemoetkomingen vanwege de federale overheid zijn de verhoogde investeringsaftrek en de vermindering van accijnzen en heffingen voor convenantbedrijven.

Vlaamse Overheid

Vanuit de Vlaamse overheid worden verschillende tegemoetkomingen voorzien, hieronder in de rubriek 'in detail' terug te vinden.


Brussels Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet in een reeks

subsidies voor ondernemingen, zelfstandigen of

kandidaat-ondernemers.

netbeheerders

De netbeheerders onder de koepels van Eandis en Infrax, net als de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit (Elia) worden door de Vlaamse overheid verplicht om premies te geven indien u in een niet-woongebouw energiebesparende investeringen uitvoert.