wetgeving

Deze regelgeving omschrijft onder meer de verplichte handelingen die moeten worden uitgevoerd. Deze handelingen moeten verricht worden door professionals die beschikken over een erkenning. Om erkend te worden beantwoorden de professionelen aan bepaalde voorwaarden. Zo beschikken ze onder meer over een bekwaamheidscertificaat.

vlaanderen

Een belangrijk onderdeel van het Beleidsdomein LNE is het energie- en klimaatbeleid. Rationeel energiegebruik, warmtekrachtkoppeling, hernieuwbare energiebronnen en flexibele mechanismen zijn de voornaamste aandachtspunten.

brussel

Om de huidige energie-uitdaging aan te pakken heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest o.a. een ordonnantie goedgekeurd die de vermindering beoogt van het primair energieverbruik en de CO2-uitstoot die verband houden met de exploitatie van gebouwen, ...

wallonie

L’Agence wallonne de l’air et du climat (AwAC) gère, au niveau de la Région, la politique de la qualité de l’air, du climat et de l’ozone stratosphérique. Ses missions s’inscrivent pleinement dans les défis environnementaux du XXIe siècle.