verwarmingsaudit >100kw

De eigenaar van een centraal stooktoestel, met een nominaal totaal geïnstalleerd vermogen van meer dan 100 kW of bestaande uit meerdere ketels, moet een verwarmingsaudit laten uitvoeren van de gehele verwarmingsinstallatie om de 2 jaar bij stookolie en om de 4 jaar bij aardgas, propaan en butaan. 

 

 

Wetgeving:

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van [centrale] stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater

Deze verwarmingsaudit wordt uitgevoerd door een erkende technicus verwarmingsaudit, in de volgende gevallen:

1.     het centraal stooktoestel, gevoed met vloeibare of gasvormige brandstof, heeft een totaal geïnstalleerd nominaal vermogen groter dan 100 kW;

2.     de verwarmingsinstallatie bestaat uit meerdere ketels.

De procedure voor de uitvoering van dit type audit werkt aan de hand van de software H100, ter beschikking gesteld door de Vlaamse overheid.